Diarium och arkiv

Papper Foto Futureimagebank

 

Välkommen att söka offentliga handlingar


Kontakta registrator om du inte hittar det du söker, se förteckningen till vänster.

Du kan söka ärenden och dokument som registrerats från och med den 1 juni 2006. Vi publicerar ärenden och dokument som är registrerade från och med den 1 juni 2006 och inte begränsas av sekretess- eller personuppgiftslag. Ärenden och dokument blir tillgängliga på webben dagen efter att de registrerats.

Varje nämnd har sitt eget diarium

Ett diarium är en förteckning över de handlingar som inkommit till eller upprättats inom kommunen. Varje nämnd och styrelse har sitt eget diarium.

OBS att bygg- och trafiknämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens handlingar inte finns tillgängliga på webben, då de använder förvaltningsspecifika system för sin registrering. Kontakta aktuell registrator för att ta del av dessa handlingar.

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga under resp. nämnd/styrelse

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Manual

Sök handlingar

Sök handlingar