Föreningsarkiv

Kommunen förvarar en mängd dokument från olika föreningar som har varit och är verksamma i vår kommun. Här kan du t ex hitta föreningsprotokoll, korrespondens, fotografier och räkenskaper. De flesta av dessa uppgifter är offentliga och tillgängliga för allmänheten.   

 

Föreningsregister

Arenberga villaägarförening
Arlanda Rotary klubb
Borgmästarfonden, Gustaf Dahl
Centerns kommunala organisation i Sigtuna kommun
Hjärt- och lungsjukas förening i Sigtuna-Väsby, senare enbart Sigtuna
Lions Club Sigtuna
Lunda Skytteförening
Midgårds föräldrakooperativ
Munkholmens tomtägareförening
Munkholmens VA-samfällighet
Munkholmens Vägförening
Märsta Båtklubb
Märsta Dragspelklubb
Märsta Elektriska distributionsförening
Märsta Folkets Husförening
Märsta Idrottsklubb
Märsta Frimärksklubb
Märsta Idrottsklubb
Märsta Kooperativa konsumentgille
Märsta Teaterförening
Märsta Tennisklubb
Märsta Vägförening
Norrlandsgillet
Norrsunda Bygdegårdsförening 
Norrsunda Fornminnes- och hembygdsförening
Norrsunda-Skånela kyrkobrödrakör
Norrsunda-Skånela Röda korskrets
Odensala-Husby  C P-avd (Bondeförb.)
Odensala-Husby C K F-avdelning, Centerkvinnorna
Odensala-Husby S L U-avdelning
P R O Sigtuna
P R O, Märsta pensionärsförening
Rosersbergs idrottsklubb
Rosersbergs tennisklubb
Rosersbergs villastads vägförening
Rosersbergsortens föreläsningsförening
Rosersbergs scoutkår
Rävsta, Lunda, Sjövik vägsamfällighet
S K P F Sigtuna  Kommunalanställdas 
pensionärsförening
S P F Oden i Märsta, pensionärsförening
SPF Seniorerna, Sigtuna
Samfundet för Sigtuna stad
Samfälligheten Valsta panncentral
SeniorNet
Sigtuna- Arlanda Inner  Wheel Club
Sigtuna Baptistförsamling
Sigtuna Bridgesällskap
Sigtuna Brännbo koloniträdgårsförening
Sigtuna Båtklubb
Sigtuna föreningsarkiv
Sigtuna Föreningslokaler
Sigtuna Hem och Samhälle (Husmodersför.)
Sigtuna Hembygdsförening
Sigtuna Humanstiska Förbund
Sigtuna IF
Sigtuna kommunanställdas pensionärsförening-Seniorerna
Sigtuna kommuns F N-förening
Sigtuna Kommuns Konstförening
Sigtuna konstförening
Sigtuna kooperativa andelsförening
Sigtuna Kulturförening
Sigtuna museums vänner
Sigtuna Märsta Arlanda Cykelklubb SMACK
Sigtuna Rotaryklubb
Sigtuna S P F-avdelning, Svenska busstrafikförbundet
Sigtunaortens samlarförening
Sjuk- och begravningshjälpföreningen NIORD
Skånela idrottsförening
Skånela-Norrsunda C K F-avdelning, Centerns Kvinnoförbund
Socialdemokratiska föreningar:
Märsta Arbetarkommun
Arlanda Arbetarkommun
Odensala Arbetarkommun
Odensala Soc.dem. Förening
Sigtuna stads Arbetarkommun
S:t Pers Arbetarkommun
Norrsunda Arbetarkommun
Rosersbergs Arbetarkommun
Vidbo Arbetarkommun
Lunda Arbetarkommun
Skepptuna Arbetarförening
Sportklubben Vigör
Steninge anläggn. samfällighet
Sätunaskogens vägsamfällighet
Teaterföreningen i Sigtuna kommun
Widbo hembygdsförening
Väntjänst i Sigtuna kommun

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan