Barnavårdsmannaakterna

Barnavårdsmannaakterna Enligt lagen 14 juni 1917 om barn utom äktenskap är barnavårdsnämnd pliktig att för varje barn främst utom äktenskap förordna lämplig person till barnavårdsman för att bistå modern med råd och upplysningar samt se till att barnets rätt och bästa tillvaratas. Särskilt åligger honom att se till att barnets börd fastställs och att barnet får underhåll till en viss ålder. Ibland står det 16 år, ibland 18 år beroende på tidsperiod. Modern är förmyndare. Barnavårdsman kan även utan moderns medverkan föra talan för barnet rörande faderskap m. m. Han kan även begära in pengar från underhållsskyldig som är fadern. Barnavårdsmannauppdraget var ursprungligen ett oavlönat  förtroendeuppdrag och kom senare att åläggas kommunerna. Barnavårdsman kallades fortfarande den som enligt t o m 1981 gällande barnavårdslag skulle lämna stöd och hjälp till vårdnadshavare som så begärde. Idag styrs verksamheten av socialtjänstlagen. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterat dokument