Fyrktalslängd Odensala 1864

 I lanskommunerna (här fortfarande benämnd socken) hade de som betalade inkomstskatt rösträtt på kommunalstämman. Den beskattade inkomsten kunde komma från jordbruksfastighet, lön, rörelse eller kapital.  Ju högre skatt man betalade, desto fler fyrkar fick man. Varje fyrk gav en röst. I  fyrktalslängderna ser man att det kunde skilja på många hundra röster. I  t ex denna fyrktalslängd ser man att före detta soldaten Joh. Krok sammanlagt hade 2 st fyrkar (höger kolumn). Han hade en lägenhet på Suckunge ägor. Prosten Löthman med sin prästgård hade avsevärt fler fyrkar, nämligen 492 st. Fyrktalslängden avslutas med texten: ”På kommunalstämma med Odensala församling uti des skolsal den 19 februari 1865 år föreståndade fyrktalslängd granskad och godkänd. ”På sett protokollet derom visar”. Underskrivet av Andersson, Westin och Fors. Den totala summan i socknen var 6220 fyrkar. Rösträtten för inkomst från utarrenderad jord gavs till brukaren, inte ägaren. Kvinnor hade kommunal rösträtt vid denna tid om de var myndiga och hade egen inkomst. För gifta kvinnor var mannen förmyndare. Utländska medborgare var inte röstberättigade. Bolag hade rösträtt. Fyrktalssystemet upphörde 1909 och ersattes med en 40-gradig skala (man kunde ha max 40 röster), som i sin tur slopades 1921. Det nuvarande systemet med en röst per röstberättigad kom nu.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterat dokument