Donationsfonder

Sigtuna kommun förvaltar tretton stiftelser/ donationsfonder och ska fördela avkastningen till särskilt angivna ändamål enligt donatorns önskemål.

Ändamål och avkastning

2018 års sammanställning över fonder, ändamål och avkastning hittar du här. 

Merparten av donationsfonderna avser att stödja personer eller familjer med låg försörjningsförmåga, men det finns också fonder som är till för att uppmuntra eller främja barn och ungdomar.  

Sökande ska vara bosatt i Sigtuna kommun

Sökande ska vara bosatt i Sigtuna kommun. Ansökan för stipendier kan för vissa fonder även göras av företrädare för skolor, barn- och ungdomsverksamheter. 

Utdelning 2018

Ansökningsperioden är den 1 april till och med den 22 april 2018
Ansökningsblankett hittar du till höger. Utbetalning sker under juni månad 2018.

2018-06-14
Ansökningarna inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är nu färdigbehandlade. Utbetalning sker under vecka 25.

 

 

Vem beslutar om utdelning?

 

Beslut om utdelning fattas av utsedda befattningshavare inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen respektive barn- och ungdomsförvaltningen.

Kontakt


Kontaktcenter 
Telefon: 08-591 260 00
E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Ansökningshandlingar