Kommunens kvalitet i korthet

Sigtuna kommun medverkar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projektet Kommunens kvalitet i korthet. Samarbetet syftar till att ta fram ett verktyg som på ett enkelt och överskådligt sätt sammanfattar kommunens resultat. Verktyget ska både vara ett stöd för de förtroendevalda i dialogen med medborgarna och för den interna utvecklingen av kommunens kvalitet.

Kommunens kvalitet i korthet omfattar drygt 30 mått inom för kommunerna fem centrala områden:

  • Din kommuns tillgänglighet,
  • Trygghetsaspekter i din kommun,
  • Din delaktighet och kommunens information,
  • Din kommuns kostnadseffektivitet samt
  • Din kommun som samhällsbyggare.


Projektet har en nära koppling till kommunens arbete för en stärkt invånardialog i syfte att nå ökat förtroende, minskat utanförskap och att kunna ta tillvara på invånarnas synpunkter för att öka kvaliteten i kommunens verksamhet. Ett gemensamt verktyg ger möjlighet att värdera resultaten i jämförelse med andra kommuner samtidigt som den visar förbättringsområden. Redovisningen är ett underlag för att diskutera den kommunala servicen och den stärker kommunens dialog med invånarna.

Resultaten från Kommunens kvalitet i korthet redovisas varje år av SKL i resultattabeller eller en sammanfattande rapport. Resultaten finns också tillgängliga i Kommun- och ladstingsdatabasen (Kolada) som drivs av för Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).  

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar