Invånarnas upplevelse av kommunen

 Kommunövergripande resultat

Invånarnas upplevelse av trygghet och bemötande och tillgänglighet har utvecklats positivt sedan 2011. Resultaten för 2014 var dock något lägre än föregående år. Invånarnas helhetsbild av kommunen och upplevelsen av inflytande har varierat över tid. Resultaten för 2014 var något lägre än det för 2013.

Källa: SCB, Medborgarundersökningen

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan