E-handel

Sigtuna kommun tar årligen emot ca 74 000 fakturor från ca 3 500 leverantörer, varav ett fåtal leverantörer skickar merparten av fakturorna. Elektronisk handel, e-handel, bedrivs i Sigtuna kommun sedan 1999. Sigtuna kommuns övergripande målsättning med e-handel är att anskaffning av varor och tjänster ska ske på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt med hänsyn till miljö- och lagkrav.

E-handel i Sigtuna kommun innebär att de företag och leverantörer som har ramavtal med kommunen ska kunna skicka e-faktura till oss, samt ha möjlighet att ta emot en elektronisk order i de fall det är önskvärt.

 

Anslutning till E-handel

Sigtuna kommun har ett standardiserat e-handelssystem, vilket även används av flera andra myndigheter och kommuner i Sverige. Målsättningen är att alla nya ramavtalsleverantörer ska ansluta sig till Sigtuna kommuns inköpssystem där det är ekonomiskt försvarbart. Vid anslutning till e-handel med Sigtuna kommun skickar Sigtuna kommun elektroniska beställningar till de anslutna leverantörerna. De anslutna leverantörerna är i första hand varuleverantörer och står för den största delen av kommunens inköp inom förbrukningsvaror.

Flera olika lösningar för anslutning finns. Som ansluten leverantör vid en enkel anslutning skickar du er prislista i en ifylld prislistmall till oss, som därefter läses in i vårt inköpssystem. Vi har även mer långtgående integration, där ni skickar en prisfil i EDIFACT- eller SVE-format till oss från ert ekonomisystem. Ytterligare en lösning är att ni ansluts till vårt inköpssystem via en PunchOut-lösning, där er Web-shop länkas till vårt inköpssystem.

För att ta emot en order elektroniskt behöver du som leverantör ett system som har denna funktion. Du kan även använda en webb-portal som tar emot e-orders, och där du även kan skapa en elektronisk faktura. Den enklaste anslutningen är dock att du tar emot beställningar som e-post och använder webb-portalen för att skapa en elektronisk faktura. Marknaden har flera förmedlare av e-kommunikation mellan företag som du kan välja mellan.

E-handel resulterar i hög avtalstrohet då kommunens anställda lotsas att beställa från avtalade leverantörer. Då de avtalade leverantörerna är samlade i e-handelssystemet, underlättas för beställarna att hitta rätt leverantör och rätt pris.Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Läs mer