Kommunens roll

För att blir en Fairtrade City, och för att behålla diplomeringen, krävs särskilda insatser från kommunorganisationen. Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun har antagit målsättningen att 75 procent av allt kaffe och te som köps ska vara etiskt märkt, och att andelen etiskt märkta varor bland inköpen inom andra produktgrupper ska öka. Att kommunorganisationen kontinuerligt ökar sina inköp av etiskt märkta produkter är ett krav för återdiplomering.

Riktlinjer för etisk konsumtion

Kommunen ska också ta fram riktlinjer som visar hur kommunen kan agera som en etisk konsument i alla sina inköp. Detta arbete pågår, i samband med att kommunens riktlinjer för upphandling revideras under 2011.

Statistik för etiskt märkta produkter

År 2010 såg kommunens inköp av etiskt märkta produkter på ramavtalet för livsmedel ut så här:

 

Inköp, vikt

Inköp, kr

Andel av totalt inköp i kr

Kaffe

5 051

399 200

81,4 %

Bananer

14 583

241 246

69,3 %

Te

21

5 865

17,1 %

Kakao

2

453

5,2 %

Socker

10

529

2,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpen ökade inom alla kategorier jämfört med år 2009.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation