Stygruppen för Fairtrade City i Sigtuna kommun

Styrgruppen för Fairtrade City i Sigtuna kommun består av:

  • Gun Eriksson, förtroendevald (s), Sigtuna kommun
  • Jonatan Andersson, ambassadör för Fairtrade
  • Ann-Marie Johansson, pastor, Sätunakyrkans ekumeniska församling
  • Katarina Hagbarth, Sigtunastiftelsen hotell och konferens
  • Ulrika Mensch, Fair Unlimited
  • Daniel Mensch,  Fair Unlimited
  • Noomi Granberg, Kommunalarbetarförbundet
  • Ann Bly Lässman, abf
  • Lena Månsson, kommuninvånare
  • Helen Ericson, miljöstrateg, Sigtuna kommun


Styrgruppens uppgift är att samordna insatserna för en mer rättvis handel på ett lokalt plan, att se till att ett antal informationsaktiviteter genomförs varje år, och att följa upp utvecklingen och utbudet av etiskt märkta produkter i kommunen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation