Förvaltningar

Förvaltningarna ansvarar för att bereda beslutsunderlag samt att förverkliga och genomföra beslut fattade av politikerna. Förvaltningarna består av anställda tjänstemän, de är alltså inte förtroendevalda politiker. De anställda arbetar med de dagliga frågorna inom t.ex. skola och omsorg, gator och parker, miljö- och hälsoskydd, kultur- och fritidsanläggningar med flera.

Kommundirektören är högsta tjänsteman och har ansvar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten.

Organisationsschema Sigtuna kommun

Här finns ett organisationsschema över Sigtuna kommuns förvaltningar och enheter. Klicka här för att se en större bild.

organisationsschema

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation