Barn och ungdomsförvaltningen

Ansvar

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan.

Förskolan och skolan styrs av nationella lagar, förordningar, planer och föreskrifter. I Sigtuna kommun finns det en skolplan som beskriver hur kommunens skolväsende ska utvecklas för att de nationella målen för förskolan och skolan ska nås. Skolplanen prioriterar fyra utvecklingsområden:

  • Grundläggande värderingar
  • Inflytande och delaktighet
  • Lärande
  • Hälsa

Med utgångspunkt i dessa och förvaltningens verksamhetsplan sätter varje förskola och skola lokala mål för sitt arbete.

Den administrativa personalen på förvaltningen arbetar koncentrerat kring sina uppdrag. De olika funktionerna ger stöd och service till verksamheterna, men ansvarar också för övergripande frågor inom skolområdet såsom t.ex.  information, ekonomi och personal, strategisk planering samt utveckling och utvärdering.

 


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation