Komfast

Ansvar

Komfast har till uppgift att som fastighetsenhet under kommunstyrelsen förvalta kommunens fastigheter inom årlig fastställd budget. Komfast ansvarar bland annat för:

  • fastighetsskötsel, drift och underhåll av kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar och förvaltningsbyggnader.
  • att arrendera ut delar av kommunens mark och hyra in lokaler för kommunala verksamheter.
  • att medverka till lokalförsörjningen och att lokalerna används på ett optimalt sätt för verksamheternas behov.
  • att projektleda och beställa genomförande av ny- och ombyggnader.
  • att försöka medverka till att energiförbrukningen i kommunens lokaler minskar.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation