Miljö- och hälsoskyddskontoret

Miljö- och hälsoskyddskontoret finns med dig i alla delar av din vardag. Vi verkar genom kontroll, tillsyn och rådgivning. Tillsammans arbetar vi för att du inte ska bli sjuk av maten du äter, att vattnet du använder är rent och att miljöerna du rör dig i bevaras och omhändertas på ett tryggt sätt. För oss spelar det ingen roll vem du är- ett företag, en invånare eller en besökare. Vi strävar efter att din omgivning ska vara säker, både idag och i framtiden. 

Miljö- och hälsoskyddskontoret ansvarar för kommunens åtaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, enligt beslut fattade i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt en mängd olika lagar t.ex. miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen och tobakslagen. I miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, kemiska produkter, områdesskydd, avfall, producentansvar, enskilt avlopp m.m.

Även det allmänna miljö- och hälsoskyddsläget inom kommunen övervakas t.ex. när det gäller luft- och vattenföroreningar, buller och radon. Inom nämndens ansvar ligger också medverkan i kommunens översikts- och detaljplanering av mark- och vattenanvändning, bostäder, vägar och industriområden m.m.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation