Stadsbyggnadskontoret

Ansvar

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för

 • fysisk planering, översiktliga planer, detaljplaner m m
 • bostadsförsörjningsplanering
 • mark- och exploateringsfrågor
 • bygglov
 • bostadsanpassningsbidrag 
 • gator, vägar och gång- och cykelvägar
 • park och skog
 • kommunens fastighetsmark
 • trafikfrågor, myndighetsutövning, trafiksäkerhet mm
 • parkeringsövervakning
 • parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • renhållning
 • vatten och avlopp

Stadsbyggnadskontoret har två politiska instanser som hanterar kontorets verksamhetsområden; kommunstyrelsen och bygg- och trafiknämnden.

 


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan