Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hos oss ryms många olika verksamheter inom utbildning och försörjning. Oavsett om du är gymnasieungdom eller en vuxen som vill utvecklas eller förändra din framtid så finns vi här för att stötta dig i din utbildning. Vi erbjuder olika program, aktiva insatser eller vägledning mot studier och arbete så att du kan ta dig dit du vill. Vår strävan är att du ska gå vidare med nya kunskaper, egen försörjning och förutsättningar för ett livslångt lärande.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för följande verksamheter:

  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola
  • Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
  • Kvalificerad Yrkesutbildning - Logistik
  • Svenskundervisning för invandrare, sfi
  • Särvux
  • Uppdragsutbildning
  • Arbetsmarknadsåtgärder
  • Bistånd enligt socialtjänstlagen
  • Integration

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan