Kommunala bolag

Helägda bolag och bolag där kommunen äger en majoritetspost

 

 • Energioperatörerna AB
  Bolaget skall anskaffa, administrera och leverera gatubelysning inom Sigtuna kommun.
 • Sigtunahem
  AB Sigtunahem är ett av kommunen helägt bostadsföretag. Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun.
 • Sigtuna Vatten & Renhållning AB
  Sigtuna Vatten & Renhållning AB levererar dricksvatten och ombesörjer avloppsomhändertagandet till alla invånare och kunder inom verksamhetsområdet för VA. Företaget ansvarar även för omhändertagande av invånarnas hushållavfall.
 • Tagun AB
  Ändamålet med Taguns verksamhet är att inom Sigtuna kommun förvärva och förvalta fastigheter för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov.

 

Bolag där kommunen äger andelar

 • AB Vårljus Vårljus ägs av de 25 kranskommunerna i Stockholms län. Bolagets syfte är att tillgodose socialtjänstens behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem.
 • Airport City Stockholm
  Airport City Stockholm drivs gemensamt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB.
 • Destination Sigtuna AB
  Destination Sigtuna har uppdraget att stärka Sigtuna kommuns attraktionskraft – att locka fler besökare och boende.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan