Statistik

Sigtuna kommun fortsätter att växa enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Den 31 december 2016 var antalet invånare 46 274 personer. Det är en ökning med 1488 personer jämfört med 2015.  

Under 2016 föddes 678 personer och 297 personer avled. Detta ger ett födelsöverskott på 381 invånare. Flyttnettot, alltså de som flyttade till kommunen minus de som flyttat från under året 2016, var 1109.
Medelåldern i Sigtuna kommun 2016 var 38 år. Antal utrikes födda var 14377.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar