Statistik

Sigtuna kommun fortsätter att växa enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Den 31 december 2018 var antalet invånare 48 130 personer. Det är en ökning med 984 personer jämfört med 2017.  

Under 2018 föddes 674 personer och 305 personer avled. Detta ger ett födelsöverskott på 369 invånare. Flyttnettot, alltså de som flyttade till kommunen minus de som flyttat från under året 2018, var 615. Medelåldern i Sigtuna kommun 2018 var 38 år. Antal utrikes födda var 16 244.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar