Arbete

Förvärvsarbetande män och kvinnor i åldern 20 till 64 år, bosatta i kommunen år 2011.

Kommunen Män Kvinnor Totalt
20-24 år 67 62 65
25-44 år 83 76 79
45-64 år 80 75 78
20-64 år 80 74 77
Länet
20-24 år 61 59 60
25-44 år 83 79 81
45-64 år 79 78 79
20-64 år 79 77 78
Riket
20-24 år 59 54 57
25-44 år 82 78 80
45-64 år 80 77 79
20-64 år 79 75 77

 

Arbetsgivare

De 10 största arbetsgivarna i kommunen
Scandinavian Airlines SAS
Sigtuna kommun
Swedavia AB
Securitas Sverige AB
Luftfartsverket
Menzies Aviation (Sverige) AB
Arriva Sverige AB
Tuifly Nordic AB
Nordic Aero AB
Posten Meddelande AB

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan