Förvaltarskap

Ingen vuxen person i Sverige är omyndig. Omyndigförklaring avskaffades den 1 januari 1989. I stället tillkom förvaltarskap. Föräldrabalken (FB) 11:7. Den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga helt eller delvis.

Frågor om förvaltarskap handläggs av överförmyndaren och domstol i stort sett som vid förordnandet av god man.


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan