Kommunledning

Villkor för användning av pressbilder

Bilderna på dessa sidor får användas fritt i tidningar och på webbplatser. Bilderna får inte säljas vidare eller användas i kommersiella sammanhang. Vid publicering ska alltid källan anges.

Om ni behöver större format var vänlig kontakta kommunikationsenheten.Bild på kommunikationschef Karin Stener

Christer Wikström
Tf kommundirektör

Helen Kavanagh Berglund
Biträdande
kommundirektör

 

Germund Jonsson
Ekonomichef 

Karin Stener
Kommunikations-
chef

       
Mathias Forsberg
Joakim Råberg

 Kristina Gewers Kristina Holmberg, Foto: Kari Kristina Holmberg, Foto: Kari Kohvakka
Mathias Forsberg
Näringslivschef

 

Joakim Råberg 

HR-chef

 

Kristina Gewers
Stadsbyggnadschef

Kristina Holmberg
Chef för äldre- och omsorgsförvaltningen

 

 

       
Kimmo Stenroos, Foto: Shay foto Johan Stock   Lars Palmér
Kimmo Stenroos

Upphandlingschef

Johan Stock
Chef Miljö- och
hälsoskydd

Susana Olsson Casas
Chef, Barn- & ung-domsförvaltningen

Lars Palmér
Chef Kultur- och
fritidsförvaltningen

 

     

 

  Johan Skofteröd  

 

Johan Skofteröd
Chef Utbildnings-och
arbetsmarknads-
förvaltningen

      

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan