Kommunledning

Villkor för användning av pressbilder

Bilderna på dessa sidor får användas fritt i tidningar och på webbplatser. Bilderna får inte säljas vidare eller användas i kommersiella sammanhang. Vid publicering ska alltid källan anges.

Om ni behöver större format var vänlig kontakta kommunikationsenheten.Johan Adler Foto: Jonas Böttiger

Christer Wikström
Tf kommundirektör

Helen Kavanagh Berglund
Tf biträdande
kommundirektör

 

Germund Jonsson
Ekonomichef 

Johan Adler
Tf kommunikations-
chef

       


 Kristina Gewers Kristina Holmberg, Foto: Kari Kristina Holmberg, Foto: Kari Kohvakka
Näringslivschef Vakant

 

Bengt Palmgren 

Tf HR-chef

 

Kristina Gewers
Stadsbyggnadschef

Kristina Holmberg
Chef för äldre- och omsorgsförvaltningen

 

 

       
Kimmo Stenroos, Foto: Shay foto Johan Stock   Lars Palmér
Kimmo Stenroos

Upphandlingschef

Johan Stock
Chef Miljö- och
hälsoskydd

Susana Olsson Casas
Chef, Barn- & ung-domsförvaltningen

Lars Palmér
Chef Kultur- och
fritidsförvaltningen

 

     

 

  Johan Skofteröd  Farzin Mirsaidi

 

Johan Skofteröd
Chef Utbildnings-och
arbetsmarknads-
förvaltningen

Farzin Mirsaidi
Chef Komfast     

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan