Akut felanmälan

Vid akuta fel som gäller gator, vinterväghållning, belysning, park eller vatten och avlopp ber vi dig kontakta:

Kontorstid, 8-17: 08-591 260 00 (kommunens växel)
Kvällstid/Jourtid: 08-454 25 66 (SOS-alarm)

Akuta fel är sådana fel som kan medföra fara för människor och djurs liv och hälsa alternativt medföra allvarlig skada på egendom eller anläggning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan