Grannsamverkan minskar brotten

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Grannsamverkan kan ske både i villaområden samt i flerfamiljshus. I kommunen finns det totalt 135 kontaktombud med boendegrupper och sammanlagt 1330 grannsamverkare. 

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt ge kunskap till boende om hur man skyddar sig, vilket kan avskräcka och försvåra för tjuven.

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed öka trivseln i bostadsområdet. Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i området som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området. En väl genomförd Grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området. 

Polisen ansvarar för genomföra en utbildning för huvudkontaktombud och kontaktombud och delar ut informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan samt tillhandahåller skyltar. 

Nationella Brottsförebyggande rådet, BRÅ, publicerade 2008 en rapport som visar att i områden där man arbetar med grannsamverkan minskar brottsligheten med i genomsnitt 20 %.

Polisen i Sigtuna kommun samt Sigtuna kommun arbetar tillsammans för att få fler boende att delta i Grannsamverkan.

Vill du starta grannsamverkan i ditt bostadsområde? Kontakta lokalpolisområde Sollentuna.
Mejladress: lpo-sollentuna.kansli@polisen.se

Märk mejlet med "grannsamverkan". 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Mer information