Vill du veta mer om Grannsamverkan?

Exempel på vad det innebär att vara huvudkontaktombud

Utbildning och information:
• Delta i utbildning hos polis/kommun avseende Grannsamverkan.
• Ta initiativ till uppstartsmöte med polis/kommun/försäkringsbolag där de boende deltar.
• Engagera kontaktombud för delområden (10-12 hushåll), som får utbildning i inbrottsskydd via polisen. Detta kan ske i samband med uppstartsmötet.
• Ta initiativ till årliga grannsamverkansträffar för att hålla engagemanget vid liv.

Listning av kontaktombud:
• Upprätta och löpande uppdatera namnlista över kontaktombuden, gärna kompletterad med karta.
• Regelbundet samla in uppdaterade listor från kontaktombuden över de hushåll som ingår i Grannsamverkan.

Skyltning:
• Tillsammans med kontaktombuden utarbeta förslag till hur många och var Grannsamverkanskyltarna ska sättas upp samt i förekommande fall kontakta fastighetsägare för tillstånd och kommunen för eventuellt bygglov.
• Hämta ut skyltar och övrigt material (t ex dekaler) från polisen och lämna vidare till kontaktombuden som delar ut till de boende.


Exempel på vad det innebär att vara kontaktombud
 
Utbildning och information:
• Delta i utbildning hos polis/kommun avseende Grannsamverkan.
• Delta i informationsträffar ordnade av polis, huvudkontaktombud eller fastighetsägare.
• Informera hushållen i det egna området om Grannsamverkan och skapa engagemang för medverkan och löpande ansvara för att hushåll i det egna området får del av ny information.
• Årligen ha en träff med grannarna i det egna området och diskutera samarbetet.
• Informera nyinflyttande om Grannsamverkan, inbjuda dessa att delta och ge relevant information till dem.

Listning av hushåll:
• Upprätta och löpande uppdatera lista med kontaktuppgifter över de hushåll som ingår i områdets Grannsamverkan.

Skyltning:
• Bistå vid uppsättandet av Grannsamverkanskylt/ar

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan