Vandringar i Tingvalla hösten 2015

Hösten 2015 genomfördes fyra trygghets-, trivsel- och tillgänglighetsvandringar i Tingvalla (Tingvallavägen 1-11 samt 4-36). Vid vandringarna deltog ungdomar och vuxna som bor i området tillsammans med representanter från bostadsbolagen Sigtunahem och D.Carnegie, hyresgästföreningen, kommunala tillgänglighetsrådet, Polisen och Sigtunahem. Vandringarna har dokumenterats skriftligt och med hjälp av fotografier. Många synpunkter har redan åtgärdats medan andra kommer att genomföras under året eller lite längre fram. Arbetet kommer att följas upp 1-2 gånger per år.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation