Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet är ett forum för en bred samverkan i det brottsförebyggande arbetet.

 

Sammansättning

Brottsförebyggande rådet består av ledamöter; brandchef Märsta brandsstation, vd för AB Sigtunahem, kommunpolis lokalpolisområde Sollentuna, kommunpolis Gränspolisen Arlanda, förvaltningscheferna från förvaltningar; barn- och ungdomsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, individ och famileomsorgsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt kommunens kommunikationschef, hållbarhetschef, trygghets- och säkerhetschef, säkerhetssamordnare och preventionssamordnare.

Uppdrag

Rådet ska vara av strategisk karaktär och ha en inriktning mot lokala behov och fokusera på att genom konkreta handlingsplaner och åtgärder, informationsinsatser, kampanjer etc. verka för ökad trygghet och brottsförebyggande verksamhet i kommunen.

 

   
   
   
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan