Brandfarliga och explosiva varor

Om Du ska söka tillstånd till hantering av sprängämnen eller försäljning av pyrotekniska artiklar ska du ansöka om tillstånd hos Brandkåren Attunda.

Mer information om detaljer som ansökningsblanketter, avgifter med mera finns på Brandkåren Attundas hemsida. Se länken här till höger.

Ytterligare information hittar du på MSB -Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida. Se länken här till höger.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan