Trygghetscenter

Vad man kan få för hjälp som invånare på trygghetscenter

I Trygghetscenter arbetar trygghetsenheten tillsammans med tillståndshandläggare, budget- och skuldrådgivare samt polis och räddningstjänst.

 

Trygghetsenheten kan svara på frågor om:

 • brottsförebyggande arbete
 • krisberedskapsarbete
 • vi tar dessutom emot tips om brottslighet och ordningsstörningar

 

Tillståndshandläggarna för alkohol och tobak kan svara på frågor om:

 • restauranger som serverar alkohol
 • butiker som säljer tobak och folköl
 • vi tar dessutom emot tips om olaglig försäljning av alkohol och tobak

 

Budget- och skuldrådgivarna kan svara på frågor om:

 • hur du gör en budget, det vill säga en plan för dina inkomster och utgifter
 • hur du får överblick över dina skulder och vad du kan göra åt dem 
 • skuldsanering, det vill säga hur du under vissa omständigheter kan befrias från skyldigheten att betala dina skulder, helt eller delvis

 

Polisen kan svara på frågor om:

 • brottsförebyggande arbete
 • tillstånd för offentlig och allmän sammankomst
 • vi tar dessutom emot tips om brott och ordningsstörningar

 

Räddningstjänsten kan svara på frågor om:

 • brandskydd
 • tillstånd för, och tillsyn av, brandfarlig vara
 • sotning         
 • kontroller av badplatser            
 • regler vid tillfälliga övernattningar i skolor, idrottshallar eller samlingslokaler
 • brandskydd i hemmet 
 • tillstånd för försäljning av fyrverkerier    
 • brandkårens roll som remissinstans vid byggprocesser, alkoholtillstånd samt offentlig tillställning

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Öppettider

måndag-torsdag 9:00-16:00

fredagar 9:00-15:00

 

Besöksadress

Nymärsta kulle 4 i Märsta centrum