Tulentekokielto

Tulentekokielto

2018-07-17

Suuren metsä- ja maapaloriskin vuoksi ovat Tukholman ja Uppsalan lääninhallitukset yhdessä pelastuspalvelun kanssa päättäneet, että yleinen tulenteko ulkotiloissa on kielletty.

Tulentekokielto päätetty 10. heinäkuuta lähtien

Vallitsevan säätilan vuoksi metsät ja maa on erittäin kuivia. Tämän vuoksi mahdollinen tulipalo leviää erityisen nopeasti ja on vaikeampi sammuttaa kuin normaalisti. Tukholman ja Uppsalan läänien lääninhallitukset ovat päättäneet kieltää tulenteon 10. heinäkuuta lähtien klo 13.00.

Kiellon vallitessa on grillaaminen sallittu ainoastaan sille varatuissa grilleissä tai erityisesti sitä varten kunnostetuissa grillipaikoissa, joissa ei ole riskiä tulen leviämiselle.

Määräys perustuu SMHI:n säätila-arvioon yhdessä läänien pelastuspalvelujen kanssa.

Lääninhallitukset ovat päättäneet seuraavasti:
Beslut om eldningsförbud i Stockholms län - 2018-07-10
Beslut om eldningsförbud i Uppsala län - 2018-07-10

Kysymyksiä
Ota ensi tilassa yhteys läänin pelastuskeskukseen (SSRC)

Enemmän informaatiota

  • Ajankohtainen paloriski- ja kartat, lataa sovellus ”Brandrisk ute” (Tulipalonvaara ulkona) – Viranomainen koskien yhteiskuntasuojelua ja valmiustilaa (MSB)
  • MSB-kielto Suomeksi

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan