Kuljetuspalvelu

Voit hakea kuljetuspalvelua jos sinulla on pitkäaikainen toimintarajoite, joka vaikeuttaa bussin tai muun joukkoliikenteen käyttöä.

Kuljetuspalvelu

Henkilöllä, joka ei toimintarajoitteisuuden vuoksi pysty käyttämään tavallisia julkisen liikenteen palveluja ilman suuria vaikeuksia, on oikeus hakea kuljetuspalvelua. Tavallisia julkisen liikenteen kulkuvälineitä ovat linja-autot, metro ja junat. Tukholman paikallisliikenne SL pyrkii koko ajan parantamaan näiden kulkuvälineiden käytettävyyttä, koska kuljetuspalvelu on tarkoitettu vain sitä todella tarvitseville henkilöille.

Oikeutta kuljetuspalveluun säädellään kuljetuspalvelua koskevassa laissa (1997:736). Lain mukaan toimintarajoitteen on kestettävä vähintään kolme kuukautta ja henkilön on oltava kirjoilla Tukholman läänissä.

Hakija saa omalääkäriltään arvion kuljetuspalvelun tarpeesta. Jos pääasiallinen diagnoosi on heikentynyt näkö tai psyykkiset ongelmat, tarvitaan erikoislääkärin kirjoittama todistus erityisiä julkisen liikenteen palveluja (kuljetuspalvelu) varten. Todistus lähetetään osoitteeseen: Sigtuna kommun, Färdtjänst, 195 85 Märsta.

Kunnan kuljetuspalvelun käsittelijä selvittää ja arvioi palvelun tarpeen, mutta päätöksen tekee Tukholman läänin maakäräjien kuljetuspalvelu.

Kuljetuspalveluun oikeutettu henkilö voi matkustaa koko Tukholman läänin alueella.

Valtakunnallinen kuljetuspalvelu

Valtakunnallista kuljetuspalvelua voidaan myöntää henkilölle, jolla on vakava ja pysyvä toimintarajoite ja joka joutuu sen vuoksi käyttämään tavanomaista kalliimpia matkustustapoja. Selvitys tehdään normaalisti ennen jokaista yksittäistä meno-paluumatkaa valtakunnallista kuljetuspalvelua koskevan lain (1997:735) mukaisesti.

Hakemus tehdään vähintään neljä viikkoa ennen matkustusajankohtaa. Matkustaja maksaa tavallisen lipun hintaa vastaavan omavastuuosuuden. Lisätietoa löytyy oikealla olevan valikon linkeistä.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys kuljetuspalvelun käsittelijään, yhteystiedot löytyvät oikealla olevasta valikosta.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation