Konsumentvägledning

Du som bor i Sigtuna kommun kan få kostnadsfri rådgivning av kommunens konsumentvägledare. Våra konsumentvägledare hjälper dig som är i behov av rådgivning vid ärenden av reklamation och avtalstvister. Vi på konsumentvägledningen informerar även dig om vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument.

Hur kommer jag i kontakt med en konsumentvägledare?

Du kan nå konsumentvägledarna på e-post adress kontaktcenter@sigtuna.se eller på telefon 08-591 260 00. Konsumentvägledarna på Sigtuna kommun kan hjälpa dig med följande:

- Vägleder om vad som är viktigt att tänka på inför köp, vid reklamation och hur lagstiftningen praktiskt kan tillämpas.

- Vid behov, hänvisar konsumenten vidare till den aktör som kan ge ytterligare information och stöd, exempelvis annan lämplig myndighet eller särskilt specialiserad konsumentbyrå.

- Vid en tvist, hänvisar konsumenten vidare till den instans som prövar tvisten. 


För övergripande information om dina rättigheter som konsument går det även bra att besöka Hallå konsument på hemsida www.hallakonsument.se

För specifika konsumentärenden som berör abonnemang för tv, telefoni, bredband samt fiberanslutningar kan du kontakta Telekområdgivarna. Här kan du få opartisk och kostnadsfri hjälp för ditt ärende men också få tips i förebyggande syfte. De finns tillgängliga på deras hemsida telekomradgivarna.se

  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan