Jobba på Sigtuna kommun

 

Lediga tjänster i Sigtuna kommun
Tjänster via Offentliga jobb Sista ans. datum
Mentor som ger eleverna luft under vingarna! 2018-07-22
Gymnasielärare i svenska och journalistik som ger eleverna luft under vingarna 2018-07-22
Fysioterapeut/ Sjukgymnast inom äldreomsorgen 2018-07-25
Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik/Nattjänstgöring 2018-07-27
Biträdande rektor till S:t Pers skola 2018-07-28
Lärare till åk 6 på Centralskolan 2018-07-31
Coachande fältarbetare 2018-07-31
Utredare / nämndsekreterare 2018-07-31
Kommunvägledare till Kontaktcenter 2018-07-31
Modersmålslärare i grundskolan portugisiska 2018-08-01
Modersmålslärare i grundskolan albanska 2018-08-01
Modersmålslärare i grundskolan tigrinja 2018-08-01
Modersmålslärare i grundskolan arabiska 2018-08-01
Modersmålslärare i grundskolan engelska 2018-08-01
Modersmålslärare i grundskolan franska 2018-08-01
Modersmålslärare i grundskolan somaliska 2018-08-01
Modersmålslärare i grundskolan spanska 2018-08-01
Modersmålslärare i grundskolan urdu 2018-08-01
Sagaskolan söker lågstadielärare! 2018-08-05
S:ta Gertrud sökerspeciallärare 2018-08-05
S:ta Gertrud söker lärare F-3 2018-08-05
S:ta Gertrud söker lärare till år 4 2018-08-05
S:ta Gertrud söker lärare i trä-och metallslöjd 2018-08-05
skolpsykolog till central barn-och elevhälsa 2018-08-05
skolsköterska till central barn-och elevhälsa 2018-08-05
Förstelärartjänst som speciallärare i matematik 2018-08-05
S:ta Gertrud söker lärare till förskoleklass 2018-08-05
Förskollärare 2018-08-06
Gymnasielärare i tyska (alt engelska) som ger eleverna luft under vingarna 2018-08-08
Träslöjdslärare 50% Steninghöjden skola 2018-08-10
Lärare i SVA sökes till Valstaskolan 2018-08-12
Undersköterska/ vårdbiträde med körkort 2018-08-13
Lärare åk 1-3 till Råbergsskolan 2018-08-13
Socialpedagog till Eddaskolan 2018-08-20
Socialsekreterare till Barnenheten 2018-08-20
Processledare till IFO Myndighetsavdelningen 2018-08-24
Avfallshandläggare 2018-08-26
Avfallshandläggare 2018-08-26
Engagerad Förvaltningschef till IFO 2018-08-27
Undersköterskor med goda kunskaper inom demensvård sökes. 2018-08-31
Säkerhetsstrateg 2018-09-03
Synpunkter & felanmälan