Äldreomsorg

Äldreomsorg

På dessa sidor hittar du information om Sigtuna kommuns äldreomsorg.

Om du har svårt att klara dina vardagliga sysslor på egen hand kan du ansöka om hjälp. Hjälpen kan till exempel bestå av hemtjänst, dagverksamhet eller särskilt boende.

Ditt behov av hjälp utreds av en biståndshandläggare i samråd med dig och/eller anhörig.

I menyträdet till vänster finns en lista över de hjälp- och stödinsatser du kan ansöka om. Du hittar också information om hur du ansöker.

I Sigtuna kommun finns äldreomsorg för finsktalande, mer Information hittar du om du klickar på finska flaggan Suomeksi uppe till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer