Äldreomsorg och övrigt stöd

Äldreomsorgen är till för dig som har fyllt 65 år och som har behov av stöd i din vardag. Insatser i form av stöd, omsorg och service kan även erbjudas dig som är över 18 år och  i behov av det.

De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är kommunens biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov. Du kan till exempel beviljas hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende. Målsättningen är att underlätta för dig så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

I Sigtuna kommun finns äldreomsorg för finsktalande, mer Information hittar du om du klickar på finska flaggan Suomeksi uppe till höger.

Uppgifter om dina personliga förhållanden skyddas av sekretesslagen och av bestämmelsen om tystnadsplikt och hanteras med hänsyn till Dataskyddsförordningen, GDPR.

Se information om avgifter under fliken avgifter i menyn till vänster.

Du kan när som helst under dygnet använda våra digitala tjänster för att ansöka om äldreomsorg och övrigt stöd. Klicka här

Sigtuna kommun kommer att erbjuda en säker digital kommunikationsplats som heter Mina sidor där du kan registrera uppgifter om dig själv såsom adress, e-postadress och telefonnummer. Då kan uppgifterna hämtas till de e-tjänster du använder som är anslutna till Mina sidor.

Logga därför gärna in på Mina sidor redan nu och skriv in dina kontaktuppgifter. Klicka här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer om