Avgifter

Hemtjänstavgifter

 

Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2 044 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

306 kr/beviljad timme

Trygghetslarm*

Makar/sammanboende*

Förlust av larmknapp

240 kr/månad

120 kr/månad och person

1039,50 kr

Matdistribution utan efterrätt

59,09 kr/portion

Matdistribution med efterrätt

69,86 kr/portion

Egenvård*

Ledsagarservice*

Avlösarservice över 12 h*

306 kr/ beviljad timme

 

Avgifter för dagverksamhet

Dagverksamhet kost

56 kr/dag

Dagverksamhet omvårdnad*

43 kr/dag

Resor till och från dagverksamhet

50 kr/resa, max 500 kr/månad

 

Avgifter korttidsplats

Korttidsplats kost

112 kr/dag, max 3 412 kr/månad

Korttidsplats omvårdnad*

69 kr/dygn

 

Avgifter i särskilt boende

Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2 044 kr/månad

Kost helpension

3 412 kr/månad

Hyra

Kan variera

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Digitala tjänster