Beräkna äldreomsorgsavgift

Beräkningen är preliminär och kan avvika från din faktiska avgift.

1. Ensamboende/ Sammanboende

Jag är:

2. Inkomst Ensamstående

 
Vad menas med Inkomst?

Fyll i din inkomst efter skatt
Med inkomster avses:
• Aktuella pensionsinkomster under innevarande år Folkpension, pensionstillskott, ATP, KPA, SPP, privata pensionsförsäkringar, delpension, yrkesskade- och arbetsskadelivränta, utlandspensioner, del av tilläggspensionen som överstiger pensionstillskottet samt övriga pensioner
• Äldreförsörjningsstöd
• Aktuella förvärvs- och kapitalinkomster
• Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv- och passiv näringsverksamhet, inkomst av kapital
• Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg
• Övriga inkomster*
• Livräntor, underhållsbidrag, barnbidrag, stipendier m fl övriga bidrag

3. Bostadskostnad

 
Vad menas med Bostadskostnad?

Det som ingår i ensamstående bostadskostnaden är:
• Hyra/avgift
• 70 % av på räntan på bostadens lån
• Avgift för sophämtning
• Avgift för sotning
• Vatten
• El
• Slamtömning
• Kostnad för vägsamfällighet

Resultat avgiftsutrymme

Ditt preliminära avgiftsutrymme är 0 kr/mån

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post