Boende för äldre

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Den enskilde ska kunna bo kvar livet ut.

Läs om våra boenden i menyn till vänster.

Vem kan få särskilt boende?


Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan få särskilt boende. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art. Det är det enskilda behovet som styr, inte diagnos eller behovens orsak.

Hur går det till att få särskilt boende?


För att få särskilt boende behövs ett biståndsbeslut. Hjälpinsatserna planeras och följs upp på boendet, tillsammans med den enskilde. Läs mer om hur det går till att få särskilt boende under rubriker "Hur ansöker jag?" till höger.

Prova på plats

 

Numera finns det möjlighet få prova på att bo på särskilt boende under en period av tre-fyra veckor. Under den perioden betalar du inte någon hyra på det särskilda boendet. Detta är en möjlighet både för personen med behov och dennes anhöriga att få se hur det fungerar på särskilt boende.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer