Ärlinghem

Ärlinghems Vision är Vunnen tillit ger trygghet.

Vi har en tydlig verksamhetsplan med fyra perspektiv: Brukare, Medarbetare, Utveckling och Budget. Tydliga mål som vi följer upp och utvärderar vilket leder till engagerad personal och ständig förbättring. Ärlinghem idag präglas av arbetsglädje och kvalitetsutveckling.

Ärlinghem är ett särskilt boende för äldre med somatisk inriktning. Det finns 70 lägenheter och egna hyreskontrakt på lägenheten. Lägenhets innehavaren ansvarar själv för att teckna hemförsäkring. Lägenheten är ca 23 kvadratmeter, det ingår en Trinett och duschrum. Lägenheten är möblerad med en säng och ni möblerar med egna möbler och gardiner. På enheten finns en gemensam matsal/kök. Torget är en gemensam samlingspunkt, där det oftast anordnas kaffestunder och underhållning.

 

Måltider:

Frukost serveras mellan 7.45 och 9.00


Lunch serveras mellan 12.00 och 13.30


Kaffe serveras mellan 13.30 och 15.00


Middag serveras mellan 17.00 och 18.00


Kvällsmål serveras mellan 19.00 och 20.00


Nattmål erbjuds till alla som önskar

Biståndsbeslut

För att flytta till Ärlinghem krävs ett biståndsbeslut på ett särskilt boende.

Kontaktpersonen kommer att tillsammans med dig utforma en målstyrd arbetsplan där målen för omvårdnaden finns nedskrivna och vi utgår från biståndsbeslutet och dina beviljade insatser.

Personal

Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund och med kontaktmannaskapet vilket innebär att alla som bor på Ärlinghem har en kontaktperson. På Ärlinghem arbetar omvårdnadspersonal så som undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor. Det finns personal dygnet runt. Övriga personal är administrativ assistent, städerska, enhetschef och servicegrupp.

Hälso & sjukvård organisation ansvarar för sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast. Sjuksköterskorna är patientansvariga.

Läkare, tandhygienist, fotvårdsterapeut kontaktas vid behov. 

Förtroenderådet

Har möte fyra gånger per år där boende, anhöriga, politiker, pensionärsföreningar och personal deltar för att utveckla och förbättra Ärlinghem.

Synpunkter

www.sigtuna.synpunktshantering finns ett webbformulär för synpunkter. I Sigtuna kommun ser vi alla synpunkter och förslag som positiva. Dina tankar och synpunkter är viktiga för att vi ska ha möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Telefonnummer

Ärlinghem Väst       Idrottsvägen 21, 195 32 Märsta

Mosippan                                   08-591 265 41

Vitsippan                                   08-591 265 35

Skogsstjärnan                          08-591 265 53

Ärlinghem Öst         Idrottsvägen 21, 195 32 Märsta

Liljan                                           08-591 265 38

Stockrosen                                08-591 265 78 

Blåklinten                                   08-591 266 37

Nattpersonalen                         073-633 87 15

Sjuksköterskeexpedition        08-591 265 40

Sofie Claeson Biträdande enhetschef 08-59126533

Ärlinghem Väst enhetschef  Claudia Daivyes tel 08-591 265 30  

E-mail claudia.daivyes@sigtuna.se

 Ärlinghem Öst Tf enhetschef Maud Andersson tel 08-591 265 19    

E-mail maud.andersson@sigtuna.se

Kontakta oss gärna för mer information.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation