Ymer

Ymer är ett modernt särskilt boende för äldre. Ymer består av 72 lägenheter fördelade på 2 plan. Varje plan har 36 lägenheter. Plan 1 är indelade i gatorna A, B, C och D med 9 lägenheter på varje Gata. Verksamhetens inriktning är demensboende. Plan 2 är indelade i Gatorna E, F och H med 12 lägenheter på varje Gata. Verksamhetens inriktning är somatiskt boende. På varje Gata finns gemensamt vardagsrum, kök och matsal. För att få kontrakt på en lägenhet på Ymer krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ansökan lämnas till Sigtuna kommuns biståndsenhet. Handläggarna på biståndsenheten nås via kommunens växel.    

Lägenheten

 Lägenheten är på 29 kvadratmeter och har en köksdel i form av en trinett samt ett stort duschrum. Du möblerar lägenheten själv. I lägenhetshyran ingår säng, madrass, elektricitet, TV-abonnemang, trygghetslarm och tillgång till de gemensamma lokalerna. Vill du ha telefon och hemförsäkring ansvarar du själv för att teckna de abonnemangen. 

Gemensamma utrymmen 

I de gemensamma utrymmena kan du om du så önskar äta alla dina måltider, se på TV och delta i de aktiviteter som erbjuds. I Ymers gemensamma samlingssal erbjuds aktiviteter.

Verksamheten

När du flyttar in på Ymer får du en kontaktman. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du så långt som det är möjligt får hjälp utifrån dina behov och önskemål. Kontaktmannen håller vid behov kontakt med dina närstående.

Vid inflyttningen erbjuds du samtal med kontaktmannen. Med samtalet som grund skapar kontaktmannen tillsammans med dig en genomförandeplan. I genomförandeplanen dokumenteras hur du vill att din vård och omsorg ska utföras under dygnets alla timmar. Detta för att din hjälp ska bli så individanpassad som möjligt. Vill du att någon eller några av följande personer deltar i samtalet är det självklart möjligt, närstående, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. 

Personal

Vi arbetar efter Sigtuna kommuns gemensamma värdegrund för äldre- och handikappomsorgen samt socialpsykiatrin. Det innebär att vi garanterar rättsäkerhet, visar respekt, skapar trygghet, strävar efter kontinuitet, har ett gemensamt förhållningsätt, visar professionalitet och är effektiva.

På Ymer arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Under kontorstid finns enhetschef och administrativ assistent i verksamheten.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen ansvarar för tillgång på sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Du kommer att ha en namngiven sjuksköterska som ansvarar för din hälso-och sjukvård.

Läkare, tandhygienist och fotvårdsterapeut  kontaktas vid behov.

Förtroenderåd 

Förtroenderådet har möte 4 gånger per år. Deltagare är brukare, närstående, politiker, pensionärsföreningar och personal. Förtroenderådet arbetar med att belysa och förbättra verksamheten på Ymer.

 

 

Samia M.

Telefonnummer

Ymer Plan 1, Midgårdvägen 14 A-D, 195 57 Märsta 

Gata A                                                                           591 265 56

Gata B                                                                           591 265 10

Gata C                                                                          591 265 57

Gata D                                                                          591 265 29

Ymer Plan2, Midgårdsvägen 14 E-F, 195 57 Märsta

Gata E                                                                          591 265 51

Gata F                                                                          591 265 17

Gata H                                                                          591 265 04

Du når Sjuksköterskorna på dessa nummer: 070-2105634, 073-6610465, 070-6019431

Andra kontakter ( se ovan höger )

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation