Dagverksamhet för personer med demens

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns på Ymers särskilda boende.

Målsättningen är att mildra och försena försämring av en diagnostiserad demenssjukdom. Det kan bidra till att ge en högre livskvalitet både till dig som är sjuk och till dina anhöriga.

För att få delta i dagverksamhet för personer med demenssjukdom krävs beslut om insatsen.

För mer information kontakta Myndighetsgruppen på telefon 08-591 260 00 (kommunens växel hjälper dig att komma till rätt biståndshandläggare).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer