Färdtjänst

Färdtjänst

Den person som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att använda den vanliga kollektivtrafiken har rätt att ansöka om färdtjänst. Vanlig kollektivtrafik är bussar, tunnelbana och tåg, som utvecklats av SL till att bli alltmer tillgänglig för alla, då resor med färdtjänst är till för ett fåtal personer.

Rätten till färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst. Enligt lagen ska funktionsnedsättningen beräknas bestå minst tre månader och personen måste vara folkbokförd i Stockholms län.

Sökanden besöker sin husläkare för en aktuell medicinsk bedömning om behov av färdtjänst finns. Om huvuddiagnosen är synnedsättning eller psykiska problem krävs att specialist skriver ett aktuellt Läkarintyg för särskild kollektivtrafik (färdtjänst), detta skickas till Sigtuna kommun, Färdtjänst, 195 85 Märsta.

Färdtjänsthandläggare i kommunen utreder och handlägger behovet men beslut fattas av färdtjänsten i Stockholms läns landsting.

Den som har fått tillstånd till färdtjänst, kan resa i hela Stockholms län.

Riksfärdtjänst

Rätt till riksfärdtjänst har person med stor och varaktig funktionsnedsättning och som på grund av detta måste resa på ett dyrare sätt än andra. Utredning sker vanligtvis för varje enskild tur- och returresa, enligt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Ansökan ska ske minst fyra veckor före resetillfället. Varje resenär betalar en egenavgift som ska motsvara vanlig biljettkostnad, för mer information sök på länkarna i menyraden till höger.

För ytterligare information kontakta färdtjänsthandläggare, se kontaktinformationen i menyraden till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation