Hjälp i hemmet

Personer som har svårt att klara de dagliga sysslorna kan få hjälp från hemtjänsten. Ansökan om hemtjänst görs hos biståndshandläggare på Myndighetsgruppen, nås via växeln 08-591 260 00.

 

Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av:
  • Serviceinsatser som städning, tvätt, inköp
  • Omvårdande insatser dvs. personlig hjälp med att t.ex. äta, dricka, klä sig och sköta sin personliga hygien.

    Hjälpen kan också bestå av trygghetslarm och matdistribution.

Vem kan få hemtjänst?

Personer som har svårigheter att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder kan få hemtjänst. Hjälp ges till sådant som den enskilde inte klarar själv. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer