LOV - för dig som vill bli utförare

Sigtuna kommun tillämpar lagen om valfrihet för brukare inom hemtjänsten för tjänsterna städning, tvätt och inköp.

Leverantörer åtar sig att utföra samtliga tjänster men kan välja att lämna anbud för serviceinsatserna i någon, några eller alla geografiska områden inom Sigtuna kommun.

För att kunna bli godkänd som utförare måste du registrera dig och svara på förfrågningsunderlaget i kommunens upphandlingssystem, e-avrop.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Länkar