Trygghetslarm

Trygghetslarm 

Vad innebär trygghetslarm?


Trygghetslarm innebär möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt, vid behov av omedelbara hjälpinsatser.
  • Vid larm från ordinärt boende kommer hjälpen inom 45 minuter från larmtillfället.
  • Vid larm från särskilda lägenheter och servicehus kommer hjälpen inom 25 minuter.
  • Beträffande larm från ordinärt boende gäller att en första samtalskontakt via telefonen till vilken larmet är kopplat ska ske inom högst 5 minuter.

Hur fungerar trygghetslarm?


Kommunen ordnar de trygghetslarm som behövs enligt leasingavtal. 

Alla trygghetslarm är så kallade aktiva larm. Det innebär att det är den som har ett trygghetslarm som själv måste påkalla uppmärksamhet  genom att  trycka på larmknappen. Sådana larm som utlöses på grund av brist på rörelse i lägenheten, eller liknande kan inte kommunen tillhandahålla.

Larmapparaturen installeras av trygghetslarmsamordnare. Den som har trygghetslarm måste till hemtjänsten och larmcentralen anförtro en nyckel till sin bostad. 

Trygghetslarm är avgiftsbelagt i ordinärt boende och på servicehus. Larm förutsätter inte innehav av telefonabonnemang längre. Larmet är nu mobilt. Vid sjukhemsboende ingår larmet i omsorgsavgiften.

Vem kan få trygghetslarm?


Vem som helst kan hyra ett trygghetslarm.

Personer som behöver hjälp, som inte går att planera i förväg, t.ex. riskerar att ramla eller har påtaglig oro för att sådant händer kan få trygghetslarm genom att ansöka via biståndshandläggare på kommunen.  

Hur går det till att få trygghetslarm?


Vill du ansöka om trygghetslarm kontakta biståndshandläggare för det område som du bor inom.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation