Så ansöker du steg för steg

1. Ansök om äldreomsorg i Sigtuna kommun

Du har rätt att ansöka om vad du vill. Det är ditt behov som avgör vilket stöd du sedan blir beviljad.

Det finns tre sätt att ansöka:

- använd vår digitala tjänst

- kontakta kontaktcenter

- kontakta biståndshandläggare direkt på telefontid

Kontaktcenter kan hjälpa dig att komma i kontakt med din biståndshandläggare. Du får sedan träffa en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få. Vi arbetar med en utredningsmetod som kallas för Individens behov i centrum (IBIC).

Telefon: 08-591 260 00

2. Träffa en biståndshandläggare

Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett personlig möte i din bostad. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän.

Syftet med mötet är att biståndshandläggaren under samtalet med dig ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut. Du kan också behöva lämna ett läkarintyg som underlag för att biståndshandläggaren ska kunna fatta ett beslut.

Exempel på sådant som ni kommer att prata om under mötet:

  • Hur ditt boende och din närmiljö ser ut
  • Din fysiska och psykiska hälsa
  • Hur sin vardag ser ut
  • Hur du klarar att uträtta olika ärenden som bank eller post
  • Vad du har för intressen

Ansök muntligt eller skriftligt

Under mötet ansöker du muntligt eller skriftligt om det stöd och den hjälp du önskar. Du har rätt att ansöka om vad du vill, men det är ditt behov som styr vilket stöd och hjälp du sedan blir beviljad.

Ombud och tolk

Om du behöver hjälp när du ansöker om bistånd, har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Biståndshandläggaren har dock rätt att träffa dig personligen. Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp av tolk. Du som är hörsel- eller talskadad har också rätt till tolk.

3. Beslut om äldreomsorg och annat stöd

Biståndshandläggaren gör en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet. Biståndsbeslutet är beslutet om det stöd du kan få.

Utifrån det som framkommit i utredningen fattas ett beslut om det stöd och hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller det är något som du vill lägga till eller ta bort.

Minst en gång om året ska biståndshandläggaren kontakta dig för att se om din situation förändrats. Du får då ett nytt beslut.

Ditt beslut

  • Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan där du får veta vilken hjälp du ska få.
  • Du får även ett skriftligt beslut om din ansökan inte beviljats med en beslutsmotivering.

4. Din rätt att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan, kan du överklaga. Du måste överklara inom tre veckor att du fått beslutet. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med överklagandet.

Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men du skickar den till Sigtuna kommun. Biståndshandläggaren bedömer sedan om det finns skäl att ändra beslutet.

Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan omgående till förvaltningsrätten som prövar ärendet.

5. Om du hamnar på sjukhus

Om du är inlagd på sjukhus och behöver stöd när du kommer hem hjälper personalen på sjukhuset dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare.

Vid behov anordnas ett möte på sjukhuset innan du blir utskriven, en så kallad vårdplanering.

6. Akuta behov av äldreomsorg och annat stöd

Om du akut upplever att du behöver stöd och hjälp utanför kontorstid vänder du dig till socialjouren som håller öppet årets alla dagar.

Öppettider:

Måndag-torsdag kl 17-02 (för privatpersoner)

Fredag kl 15-02 (för privatpersoner)

Lördag-Söndag kl 16-02

Kontakt:

Telefon: 010-444 05 00

Fax: 010-444 05 44

Vardagar kl 02-08 och hleger kl 02-16 samt dagar när ordinarie socialtjänst håller stängt har socialjouren beredskap och nås via 112.

Avvikande öppettider kan förekomma.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan