Hur ansöker jag?

Enligt socialtjänstlagen (SoL) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver. Personer bosatta i kommunen som är i behov av vård, omsorg eller stöd i hemmet har möjlighet att ansöka om detta i form av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).

För att få insatser inom äldreomsorgen måste man ansöka om bistånd hos kommunens biståndshandläggare.

Behöver du hjälp?

Kontakta kommunens biståndshandläggare på telefon 08-591 260 00 (kommunens växel hjälper dig att komma till rätt handläggare). Biståndshandläggare gör hembesök för en individuell bedömning. Vilken biståndshandläggare som utreder ditt ärende beror på vilket område du bor i. 

Hemsjukvård

Är du i behov av hemsjukvård ska du kontakta din husläkare.

Insatser som hanteras av biståndshandläggare

  • Hjälp i egna bostaden (hemtjänst). Vård och omsorg, serviceinsatser, distribution av mat, samt trygghetslarm.
  • Dagverksamhet för demenssjuka.
  • Särskilda lägenheter för äldre och handikappade som finns på Lönngränd i Sigtuna stad.
  • Särskilt boende
  • Korttidsplatser

Vad kostar hjälpen?

Länk till information om avgifter hittar du till höger samt möjlighet att beräkna vilken aldreomsorgsavgift du kommer att få.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer