Brister i föräldraskap

Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Om du upplever att du inte får det stöd du behöver hemma kan du och dina föräldrar få hjälp.

Oftast klarar en förälder att hjälpa och stötta sitt barn. Ibland räcker inte förmågan till, trots att viljan finns där.

Av olika anledningar förmår inte föräldern sådana saker som att ge sitt barn tillräckligt med omvårdnad, mat eller hjälpa till så att barnet kommer iväg till skolan på morgonen.

Kanske är föräldern våldsam eller hotfull. Kanske bryr sig inte föräldern om var barnet är om dagarna eller på kvällar och nätter. Kanske har föräldern så fullt upp med sina egna problem att barnet glöms bort.

 

Viktigt att söka hjälp

Om du har det så här eller anar att någon annan lever så här, ska du berätta det för någon vuxen i din närhet. Det kan vara någon vuxen som man känner förtroende för, till exempel en kompis förälder.

Eller så kan du prata med en lärare, skolpsykolog, skolkurator eller någon från socialtjänsten. Du kan också ringa BRIS eller Barnombudsmannen.

 

Kontakta:

Mottagningsgruppen

Inom socialförvaltningens barn- och ungdomsgrupp kan du söka hjälp och stöd. Kontakta mottagningsgruppen.

Ungdomsmottagningen

Du kan vända dig till psykolog eller kurator på ungdomsmottagningen.

Du som jobbar med barn och ungdomar

Alla som jobbar med barn och ungdomar måste kontakta socialtjänsten om de tror att det finns en risk att en ung person behandlas illa eller har en dålig livssituation. Det kallas att göra en anmälan till socialtjänsten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Andra kontakter och läs mer