Dödsfall

Att mista en familjemedlem eller nära vän hör ofta till en av livets mest omvälvande händelser. Förutom sorg känner man även ofta en oro över vad som kommer att hända den närmsta tiden. Att dela sorgen är ett sätt att bearbeta den.

Hos Vårdguiden 1177 kan du få råd och information om barns rektioner vid sorg och kris om någon i familjen går bort.

 

Hör av dig till:

Ungdomsmottagningen

Är du ung och vill få hjälp att hantera känslorna, kan du få stöd av kurator eller psykolog på ungdomsmottagningen.

Kurator eller skolsköterska

Du kan kontakta kurator eller skolsköterska på skolan, telefonnummer hos respektive skola hittar du till höger. Du kan också vända dig till Barn- och elevhälsoenheten.  

Barnavårdscentralen

Är du förälder och orolig för hur ditt barn reagerar, kan du vända dig till din vårdcentral och för barn upp till sex år till BVC. Sök mottagning på 1177.se.

Socialjouren

Om dödsfall inträffar på kvällstid eller helger och du behöver akut hjälp från socialtjänsten kan du kontakta Socialjouren.

Mottagningsgruppen

Hos socialtjänstens mottagningsgrupp kan du få råd och hjälp.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterad information