Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Läs mer om stöd till barn med funktionsnedsättningar på 1177.se.

Vilket stöd familjen har rätt till beror på vilken funktionsnedsättning barnet har och hur mycket den påverkar barnets vardag. Det är både kommunen och landstinget där barnet bor som ansvarar för att ge stöd.

Lagarna som styr vilket stöd man har rätt till och vem som ska erbjuda det är främst Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Skollagen.

Landstingets habiliteringscenter är det som ansvarar för rådgivning och personligt stöd till barn med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar.

 

Hit kan du vända dig i kommunen

Stöd i skolan

För stöd och hjälp i skolan kan du vända dig till Barn- och elevhälsoenheten samt läsa mer om barn i behov av särskilt stöd.

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionhindrade

Insatser som kan beviljas barn och ungdomar, som omfattas av LSS, är avlösare, boende eller familjehem, kontaktperson, korttidshem, fritids/korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, ledsagning eller personlig assistans.

För att ansöka om insatser enligt LSS vänder du dig till biståndshandläggare inom LSS på Myndighetsgruppen via växeln 08-591 260 00.

Läs mer om LSS om hur du ansöker om stöd för dig med funktionsnedsättning enligt LSS.

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Barn med funktionsnedsättning som inte omfattas av LSS kan ha rätt till insatser enligt socialtjänstlagen, kontakta Mottagningen  eller  Myndighetsgruppen för att få mer information.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
För mer information