Fältsekreterare

Fältsekreterares huvuduppdrag är att förmedla stöd till ungdomar och föräldrar. Du kan vända dig hit för råd, stöd eller vägledning. Vi arbetar förebyggande och trygghetsskapande, både utifrån myndighetsbeslut och frivillighet.

Du som ung

och är i riskzonen eller i behov av stöd och inte vet vart du ska vända dig ska kontakta oss. Du kan till exempel ha funderingar eller känna oro för relationer, skolan, alkohol/missbruk, kriminakitet, sex utanförskap eller din familjesituation.
Du kan även kontakta oss om du lever inom den kriminella livsstilen eller inom utanförskap.

Om du behöver mer hjälp än vad vi kan erbjuda kommer vi kunna hjälpa dig till en kontakt med lämpligt stöd.

Du som förälder 

kan kontakta oss t.ex om du känner oro för ditt barn/ungdom eller bara allmänt vill prata om ungdomars situation i Sigtuna kommun.

Vi kan erbjuda

  • Råd och stöd
  • Nätverkskarta - den sociala situationen runt ungdomen
  • Motiverande samtal - samtalsstöd och vägledning
  • Uppföljning och återkoppling - tillsammans med vårdnadshavare och ungdom
  • Nätverksanpassat innehåll, samverka tillsammans med andra aktörer som t.ex trygghetscentrum, skola och elevhälsa, kultur- och fritid, Mini-Maria, landstinget, ungdomsmottagningen, arbetsmarknadsinriktade verksamheter och idrottsföreningar.
  • Utforska och hitta möjligheter angående fritids- och hobbyaktiviteter
  • Vuxenstödjare och motiverande pedagog

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation