Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett flyktingbarn har fått permanent uppehållstillstånd (fått asyl) upphör God mans uppdrag. En särskilt förordnad vårdnadshavare måste utses av tingsrätten, efter ansökan av socialnämnden.

I Sigtuna kommun är det Individ- och familjeomsorgsnämnden som fattar beslut om att ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare åt minderåriga flyktingbarn och -ungdomar som saknar vårdnadshavare i Sverige.

Det är inte alltid lämpligt att den gode mannen fortsätter som särskilt förordnad vårdnadshavare som ska finnas kvar i barnets/ungdomens liv fram till myndighetsdagen och kanske även efteråt som kontaktperson om behovet av stöd finns kvar. En särskilt förordnad vårdnadshavare fattar beslut i förälderns ställe i frågor som rör den unges personliga angelägenheter. Förvaltning av ekonomin är endast en mindre del av uppdraget.

Om du är intresserad av ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare är du välkommen att kontakta oss på Enheten för ensamkommande flyktingbarn för mer information, se relaterad information till höger.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation